Pengarah
Click to see original Image in a new window
Dr. Azimah binti A.Aziz
Hrmis
Jumlah Pelawat

Login
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Waktu Solat
Home / Pentadbiran

Pentadbiran

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

BILANGAN         

PEKELILING

 MUAT TURUN

PKPA Bil. 1/2011

Pelaksanaan Sistem Akaun Standard Bagi Agensi Kerajaan

Muat Turun

PKPA Bil. 1/2009

Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

Muat Turun

PKPA Bil. 3/2008

Panduan Penambahbaik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios di Agensi-Agensi Kerajaan

Muat Turun

PKPA Bil. 2/2008

Panduan Penambahbaikkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)

Muat Turun

PKPA Bil. 1/2008

Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Muat Turun

PKPA Bil. 1/2006

Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

Muat Turun

PKPA Bil. 1/2002

Garis Panduan Semakan Semula Prosedur Dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan

Muat Turun

PKPA Bil. 1/1993

Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi

Muat Turun

PKPA Bil. 4/1992

Pengendalian Pengaduan Awam

Muat Turun

PKPA Bil. 8/1991

Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja

Muat Turun

 

Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Sektor Awam

Muat Turun

 

Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif Dan Kreatif

Muat Turun

 SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

BILANGAN

PEKELILING

 MUAT TURUN

SPKPA Bil. 1/2002  

Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Pengaduan Awam                      

Muat Turun

 SURAT PEKELILING  AM

BILANGAN

PEKELILING

 MUAT TURUN

SPA Bil. 1/2002     

Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam          

Muat Turun

SPA Bil. 1/1993

Peraturan Penggunaan Mesin Faksimili Di Pejabat-pejabat Kerajaan (TERHAD)

Muat Turun

SPA Bil. 8/1983

Pemakaian Tanda Nama

Muat Turun

SPA Bil. 14/1982

Pelaksanaan Pejabat Pelan Terbuka

Muat Turun

SPA Bil. 11/1981

Penggunaan Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-pejabat Kerajaan

Muat Turun

 

 

Recommend this page to a friend! Prepare to print